NASZ OFERTA

STWORZYLIŚMY NOWE PAKIETY

Długo rozważaliśmy co jest najważniejsze dla Was, by pobyt w Polsce był przyjemny i owocny. Wzięliśmy pod uwagę Wasze liczne opinie i komentarze.

Stworzyliśmy dedykowane pakiety dla uczniów pragnących uczyć się w polskich szkołach średnich i zawodowych, oraz pakiety dla kandydatów na studia.

Jeśli poszukujesz informacji na temat studiów.

Jeśli jesteś zainteresowany rekrutacją do szkół średnich.

Jeśli już pracujesz, a chciałbyś się zapisać do szkoły dla dorosłych.

PROJEKT STUDENT

PAKIET ZŁOTY - €900

Studia, praktyka zawodowa i legalizacja

♦ nielimitowane konsultacje

♦ analiza szkół i uniwersytetów pod kątem zainteresowań

♦ przygotowanie dokumentów rekrutacyjnych do szkół i na uczelnie

♦ przygotowanie apostille

♦ tłumaczenia przysięgłe niezbędnych dokumentów: apostille, atestat, dodatek do atestatu, inne wymagane*

♦ rejestracja kandydata w systemie elektronicznym*

♦ zaświadczenie o przyjęciu do szkoły lub na studia

PRAKTYKI STUDENCKIE NA FORUM EKONOMICZNYM, FORUM REGIONÓW, FORUM POLSKA – UKRAINA, EUROPEJSKIM KONGRESIE SAMORZĄDÓW

♦ wiza – przygotowanie wniosku aplikacyjnego

♦ zakwaterowanie -bursa, akademik lub prywatne mieszkanie

♦ rejestracja w miejscu zamieszkania: meldunek i PESEL

♦ pomoc w założeniu konta bankowego

♦ mobilny pakiet startowy

♦ karta miejska

ERASMUS, STYPENDIA, LEGALIZACJA

♦ indywidualna opieka nad uczniem i studentem przez cały rok

♦ ubezpieczenie od nieszczęśliwych wypadków NNW – 1 rok

♦ legalizacja pobytu: przygotowanie wniosku na wizę lub kartę pobytu

♦ przygotowywanie wniosków o obniżenie czesnego (dla osób bez Karty Polaka)

♦ program Erasmus (studia w wybranym państwie UE)

♦ bezpłatny udział w Młodzieżowej Akademii Przedsiębiorczości: dostęp do kursów i szkoleń.

PAKIET SREBRNY - €650

Studia i praktyka zawodowa:

♦ nielimitowane konsultacje

♦ analiza szkół i uniwersytetów pod kątem zainteresowań

♦ przygotowanie dokumentów rekrutacyjnych do szkół i na uczelnie

♦ apostille*

♦ tłumaczenia przysięgłe niezbędnych dokumentów: apostille, atestat, dodatek do atestatu, inne wymagane *

♦ rejestracja kandydata w systemie elektronicznym*

♦ zaświadczenie o przyjęciu do szkoły lub na studia

UDZIAŁ W PRAKTYKACH STUDENCKICH NA FORUM EKONOMICZNYM

♦ wiza – przygotowanie wniosku aplikacyjnego

♦ zakwaterowanie -bursa, akademik lub prywatne mieszkanie

♦ rejestracja w miejscu zamieszkania: meldunek i PESEL

♦ pomoc w założeniu konta bankowego

♦ mobilny pakiet startowy

♦ karta miejska

PAKIET BRĄZOWY - €350

Szybka rekrutacja:

♦ nielimitowane konsultacje

♦ analiza szkół i uniwersytetów pod kątem zainteresowań

♦ przygotowanie dokumentów rekrutacyjnych do szkół i na uczelnie

♦ apostille*

♦ tłumaczenia przysięgłe niezbędnych dokumentów: apostille, atestat, dodatek do atestatu, inne wymagane *

♦ rejestracja kandydata w systemie elektronicznym*

♦ zaświadczenie o przyjęciu do szkoły lub na studia

* możliwość opłat dodatkowych/informacje szczegółowe w biurze

PROJEKT UCZEŃ