REKRUTACJA KROK PO KROKU

WZÓR APOSTILLE

Apostille- NIEZBĘDNY DOKUMENT potwierdzający ŚREDNIE WYKSZTAŁCENIE – DOKUMENT WYDAJE MINISTERSTWO OŚWIATY UKRAINY w Kijowie
( OPŁATA DODATKOWA – w pakiecie brązowym i srebrnym) opłata jest wliczona w koszty pakietu ZŁOTEGO