STAŻE I PRAKTYKI

JAKO JEDYNI NA RYNKU ORGANIZUJEMY PRAKTYKI I STAŻE

Wierzymy, że edukacja powinna iść w parze z praktyką. By otrzymać niezbędne i poszukiwane na rynku pracy kompetencje. Dlatego dbamy, by nasi studenci zakwalifikowali się do programu praktyk i stażów, które przygotowaliśmy we współpracy z Fundacją ISW, organizatorem największych spotkań polityczno – biznesowych w Polsce.

Forum Ekonomiczne, Forum Polska – Ukraina, Europejski Kongres Samorządów, Forum Regionów, Forum Inwestycyjne, Międzynarodowy Festiwal Biegowy, tysiące seminariów, szkoleń i wizyt studyjnych – to najważniejsze wydarzenia, w których nasi studenci biorą udział.

Każdy z nich ma szansę doświadczyć jak wygląda organizacja spotkań z udziałem najważniejszych polityków, ludzi biznesu i nauki w jednym miejscu. Może posłuchać, porozmawiać, zaprezentować się przyszłemu pracodawcy.