STWORZYLIŚMY NOWE PAKIETY

Stworzyliśmy dedykowane pakiety dla uczniów pragnących uczyć się w polskich szkołach średnich i zawodowych, oraz pakiety dla kandydatów na studia.

Jeśli poszukujesz informacji na temat studiów.

Jeśli jesteś zainteresowany rekrutacją do szkół średnich.

Jeśli już pracujesz, a chciałbyś się zapisać do szkoły dla dorosłych.

Dowiedz się więcej o naszej promocji. Przygotuj lepiej do studiowania w Polsce.

OBNIŻ KOSZTY REKRUTACJI.

PROJEKT STUDENT

PAKIET ZŁOTY

€ 1400

€ 1200

Studia, praktyka zawodowa i legalizacja

♦ konsultacje wstępne, dotyczące wyboru oferty szkół, pakietów, warunków przyjęcia, wymaganych dokumentów, terminów

♦ analiza szkół i uniwersytetów pod kątem zainteresowań

♦ przygotowanie dokumentów rekrutacyjnych do szkół i na uczelnie

♦ tłumaczenia przysięgłe niezbędnych dokumentów: apostille, atestat, dodatek do atestatu, inne wymagane

♦ legalizacja lub apostille dokumentów – autoryzacja dokumentów urzędowych wykonywana samodzielnie lub przy naszej pomocy*

♦ rejestracja kandydata w systemie elektronicznym 3 uczelni lub szkół

♦ organizacja terminów egzaminów wstępnych, jeśli są wymagane przez uczelnie/szkołę (np. w sytuacji potwierdzenia znajomości języka polskiego)

♦ uzyskanie zaświadczenia o przyjęciu do szkoły lub na studia, oraz przekazanie go klientowi

♦ przekazanie dostępów do elektronicznych systemów  uczelni – wirtualny dziekanat

♦ rejestracja na dodatkowe zajęcia języka polskiego

♦ konsultacje w sprawie obniżenia opłat za naukę

♦ przedstawienie dostępnych ofert zamieszkania, oraz analiza ich kosztów

PRAKTYKI STUDENCKIE NA FORUM EKONOMICZNYM,

♦ analiza umowy najmu i asystowanie studentowi/ reprezentowanie podczas podpisywania dokumentów

♦ pomoc w organizacji przyjazdu studenta: uzgodnienie terminów, środków transportu, itp. 

♦ przygotowanie wniosku o ubezpieczenie medyczne w NFZ (posiadacze Karty Polaka)

♦ zapoznanie studenta z miejscem zamieszkania i nauki

♦ rejestracja w miejscu zamieszkania: meldunek i PESEL

♦ pomoc w wybraniu operatora telefonicznego

♦ karta miejska

ERASMUS, STYPENDIA, LEGALIZACJA

♦ indywidualna opieka nad uczniem i studentem przez pierwszy semestr nauki

♦ elektroniczny podpis zaufany EPUAP dla osób pełnoletnich

♦ ubezpieczenie od nieszczęśliwych wypadków NNW – 1 rok

♦ przygotowanie wniosku na kartę pobytu

♦ program Erasmus (studia w wybranym państwie UE)

♦ pomoc w otrzymaniu stypendium socjalnego

♦ przyjęcie na praktykę zawodową w ramach Aktywatora Biznesu (promowanie CV praktykanta po zakończeniu studiów)

PAKIET SREBRNY

€ 1100

€ 950

Studia i praktyka zawodowa:

♦ konsultacje wstępne, dotyczące wyboru oferty szkół, pakietów, warunków przyjęcia, wymaganych dokumentów, terminów

♦ analiza szkół i uniwersytetów pod kątem zainteresowań

♦ przygotowanie dokumentów rekrutacyjnych do szkół i na uczelnie

♦ tłumaczenia przysięgłe niezbędnych dokumentów: apostille, atestat, dodatek do atestatu, inne wymagane 

legalizacja lub apostille dokumentów – autoryzacja dokumentów urzędowych wykonywana samodzielnie lub przy naszej pomocy*

♦ rejestracja kandydata w systemie elektronicznym 2 uczelni lub szkół

♦ organizacja terminów egzaminów wstępnych, jeśli są wymagane przez uczelnie/szkołę (np. w sytuacji potwierdzenia znajomości języka polskiego)

♦ uzyskanie zaświadczenia o przyjęciu do szkoły lub na studia, oraz przekazanie go klientowi

♦ przekazanie dostępów do elektronicznych systemów  uczelni- wirtualny dziekanat

♦ rejestracja na dodatkowe zajęcia języka polskiego

♦ konsultacje w sprawie obniżenia opłat za naukę

♦ przedstawienie dostępnych ofert zamieszkania, oraz analiza ich kosztów

UDZIAŁ W PRAKTYKACH STUDENCKICH NA FESTIWALU BIEGOWYM

♦ analiza umowy najmu i asystowanie studentowi/ reprezentowanie podczas podpisywania dokumentów

♦ pomoc w organizacji przyjazdu studenta: uzgodnienie terminów, środków transportu, itp. 

♦ przygotowanie wniosku o ubezpieczenie medyczne w NFZ (posiadacze Karty Polaka)

♦ zapoznanie studenta z miejscem zamieszkania i nauki

♦ rejestracja w miejscu zamieszkania: meldunek i PESEL

♦ pomoc w wybraniu operatora telefonicznego

♦ karta miejska

PAKIET BRĄZOWY

€ 600

€ 500

Szybka rekrutacja:

konsultacje wstępne, dotyczące wyboru oferty szkół, pakietów, warunków przyjęcia, wymaganych dokumentów, terminów

♦ analiza szkół i uniwersytetów pod kątem zainteresowań

♦ przygotowanie dokumentów rekrutacyjnych do szkół i na uczelnie

♦ tłumaczenia przysięgłe niezbędnych dokumentów: apostille, atestat, dodatek do atestatu, inne wymagane 

legalizacja lub apostille dokumentów – autoryzacja dokumentów urzędowych wykonywana samodzielnie lub przy naszej pomocy*

♦ rejestracja kandydata w systemie elektronicznym 1 uczelni lub szkoły*

♦ organizacja terminów egzaminów wstępnych, jeśli są wymagane przez uczelnie/szkołę (np. w sytuacji potwierdzenia znajomości języka polskiego)

uzyskanie zaświadczenia o przyjęciu do szkoły lub na studia, oraz przekazanie go klientowi

♦ przekazanie dostępów do elektronicznych systemów  uczelni- wirtualny dziekanat

♦ rejestracja na dodatkowe zajęcia języka polskiego

♦ konsultacje w sprawie obniżenia opłat za naukę

♦ przedstawienie dostępnych ofert zamieszkania, oraz analiza ich kosztów

DLA STAŁYCH KLIENTÓW W PREZENCIE: MŁODZIEŻOWA AKADEMIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I WOLONTARIATU – SZKOLENIA Z ZAKRESU PODEJMOWANIA PRACY W POLSCE I EUROPIE

* możliwość opłat dodatkowych/informacje szczegółowe w biurze

PROJEKT UCZEŃ